Privacy Policy – Gizlilik Politikası

Biz Kimiz

https://www.alttab.net Güncel Teknoloji, Oyun, Akıllı Telefon, Kamera, Donanım Haber ve İncelemeleri

Alttab.Net Gizlilik Politikası çerçevesinde hangi verileri toplar?

Aktivite

Bu özellik yalnızca sitenin kayıtlı kullanıcılarının etkinliklerini kaydeder ve etkinlik verilerinin saklama süresi sitenin planına ve etkinlik türüne bağlı olacaktır.

Kullanılan Veriler: Bu işlevselliği sağlamak ve site yönetimi etrafındaki etkinlikleri kaydetmek için aşağıdaki bilgiler toplanır: kullanıcı e-posta adresi, kullanıcı rolü, kullanıcı girişi, kullanıcı adı, WordPress.com ve yerel kullanıcı kimlikleri, kaydedilecek etkinlik, WordPress .com ile etkinliğin gerçekleştiği sitenin site kimliği, sitenin Jetpack sürümü ve etkinliğin zaman damgası. Bazı etkinlikler aktörün IP adresini (örneğin, giriş yapma girişimleri) ve kullanıcı aracısını içerebilir.

İzlenen Etkinlik: Oturum açma girişimleri / eylemleri, gönderme ve sayfa güncelleme ve yayınlama eylemleri, yorum / geri bildirim gönderme ve yönetim eylemleri, eklenti ve tema yönetimi eylemleri, pencere öğesi güncellemeleri, kullanıcı yönetimi eylemleri ve diğer çeşitli site ayarları ve seçeneklerinin değiştirilmesi. Etkinlik verilerinin saklama süresi, sitenin planına ve etkinlik türüne bağlıdır. Halen kaydedilmiş olan faaliyetlerin tam listesine bakın (saklama bilgileri ile birlikte).

Veri Senkronize Edildi: Aktörün IP adresini ve kullanıcı aracısını içerecek başarılı ve başarısız oturum açma girişimleri.

Reklamlar

Kullanılan Veriler: Aşağıdaki bilgiler (ziyaretçinin tarayıcısından sağlanmakta) toplanmakta ve Automattic’in Talep Ortaklarına gönderilmektedir: IP adresi, coğrafi veriler (IP adresinden türetilmiştir), kullanıcı temsilcisi, işletim sistemi, cihaz türü, benzersiz kullanıcı kimliği (rastgele oluşturulan tanımlayıcı), geçerli URL ve IAB (Etkileşimli Reklamcılık Bürosu) ilgi alanı kategorisidir. Kayıt verileri (IP adresi, coğrafi veriler, kullanıcı aracısı, işletim sistemi, cihaz tipi) 30 gün boyunca saklanır. Benzersiz kullanıcı kimliği çerezlerde saklanır ve 1 yıl süreyle saklanır.

İzlenen Etkinlik: Reklam gösterimleri, videoyla ilgili etkinlikler (yani, duraklat, susturma,% 100 oynatma vb.) Veya hatalar ve reklam tıklama etkinlikleri. Çeşitli çerezler aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır: belirli ziyaretçilere hedeflenmiş reklamlar vermek, kullanıcı tanımlayıcılarını saklamak ve adsız reklam platformu istatistikleri toplamak.

Carousel

Resim görünümleri yalnızca site sahibi, jetpack_enable_carousel_stats filtresi aracılığıyla bu özellik için izlenen resim görüntüleme istatistiklerini açıkça etkinleştirdiyse kaydedilir.

Kullanılan Veriler: Resim görüntüleme takibi etkinse, aşağıdaki bilgiler kullanılır: IP adresi, WordPress.com kullanıcı kimliği (giriş yaptıysa), WordPress.com kullanıcı adı (giriş yaptıysa), kullanıcı aracısı, URL’yi ziyaret etme, URL’yi gönderme, zaman damgası olay, tarayıcı dili, ülke kodu.

İzlenen Etkinlik: Resim görünümleri.

Yorum Beğenileri

Bu özelliğe yalnızca WordPress.com’da oturum açan kullanıcılar erişebilir.

Kullanılan Veriler: Bir yorumu işlemek için aşağıdaki bilgiler kullanılır: WordPress.com kullanıcı kimliği / kullanıcı adı (bu özelliği kullanmak için giriş yapmış olmanız gerekir), yerel siteye özgü kullanıcı kimliği (kullanıcı oturum açtıysa) benzerinin oluştuğu siteye) ve kullanıcının belirli bir yorumu beğenip beğenmediğini söyleyen doğru / yanlış bir veri noktası. Mobil uygulamalarımızdan birine benzer bir işlem yaparsanız, etkinliği izlemek için bazı ek bilgiler kullanılır: IP adresi, kullanıcı temsilcisi, etkinliğin zaman damgası, blog kimliği, tarayıcı dili, ülke kodu ve cihaz bilgileri.

Takip Edilen Etkinlik: Yorum beğenildi.

İletişim Formu

Kullanılan Veriler: Sitede Akismet etkinleştirildiyse, iletişim formu gönderim verileri – IP adresi, kullanıcı temsilcisi, ad, e-posta adresi, web sitesi ve mesaj – yalnızca Akismet servisine (ayrıca Automtic’e ait) gönderilir. spam kontrolü. Asıl gönderim verileri, gönderildiği sitenin veritabanında saklanır ve doğrudan formun sahibine e-posta ile gönderilir (yani, iletişim formunun bulunduğu sayfayı yayınlayan site yazarı). Bu e-posta, göndericinin IP adresini, zaman damgasını, adını, e-posta adresini, web sitesini ve mesajı içerecektir.

Veri Senkronize Edildi (?): Bir kullanıcının iletişim formu gönderimi ile ilişkili meta verileri gönderin ve gönderin. Sitede Akismet etkinleştirildiyse, yorumla birlikte orijinal olarak gönderilen IP adresi ve kullanıcı aracısı, aynı zamanda meta sonrası depolandıkları gibi senkronize edilir.

Google Analytics

Bu özellik yalnızca Premium ve Profesyonel planlardaki siteler için geçerlidir.

Kullanılan Veriler: Lütfen topladığı belirli veri türleri için uygun Google Analytics belgelerine bakın. WooCommerce (ayrıca Automtic’e ait) çalıştıran siteler ve bu özellik aynı anda ve tüm satın alma takibinin açıkça etkinleştirilmesini sağlayan siteler için, satın alma etkinlikleri Google Analytics’e şu bilgileri gönderir: sipariş numarası, ürün kimliği ve adı, ürün kategorisi, toplam maliyet ve öğe miktarı satın alındı. Google Analytics, site sahibi tarafından etkinleştirilebilen IP gizliliği sunar.

İzlenen Etkinlik: Bu özellik, sayfa görüntüleme etkinliklerini (ve potansiyel olarak video oynatma etkinliklerini) tüketim için Google Analytics’e gönderir. WooCommerce destekli mağazaları çalıştıran siteler için, bazı ek etkinlikler de Google Analytics’e gönderilir:

Who we are

Our website address is: https://www.alttab.net.

What personal data we collect and why we collect it

Activity

This feature only records activities of a site’s registered users, and the retention duration of activity data will depend on the site’s plan and activity type.

Data Used: To deliver this functionality and record activities around site management, the following information is captured: user email address, user role, user login, user display name, WordPress.com and local user IDs, the activity to be recorded, the WordPress.com-connected site ID of the site on which the activity takes place, the site’s Jetpack version, and the timestamp of the activity. Some activities may also include the actor’s IP address (login attempts, for example) and user agent.

Activity Tracked: Login attempts/actions, post and page update and publish actions, comment/pingback submission and management actions, plugin and theme management actions, widget updates, user management actions, and the modification of other various site settings and options. Retention duration of activity data depends on the site’s plan and activity type. See the complete list of currently-recorded activities (along with retention information).

Data Synced (?): Successful and failed login attempts, which will include the actor’s IP address and user agent.

Ads

This feature is only available to sites on the Premium and Professional plans.

Data Used: The following information (made available from the visitor’s browser) is collected and sent to Automattic’s Demand Partners: IP address, geographical data (derived from the IP address), user agent, operating system, device type, unique user ID (randomly generated identifier), current URL, and IAB (Interactive Advertising Bureau) interest category. Log data (IP address, geographical data, user agent, operating system, device type) is stored for 30 days. The unique user ID is stored in cookies and is retained for 1 year.

Activity Tracked: Ad impressions, video-related events (i.e. pause, mute, 100% plays, etc.) or errors, and ad click events. Various cookies are used for the following purposes: delivering targeted advertisements to specific visitors, storing user identifiers, and collecting anonymous ad platform stats.

Carousel

Image views are only recorded if the site owner, has explicitly enabled image view stats tracking for this feature via the jetpack_enable_carousel_stats filter.

Data Used: If image view tracking is enabled, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID (if logged in), WordPress.com username (if logged in), user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Image views.

Comment Likes

This feature is only accessible to users logged in to WordPress.com.

Data Used: In order to process a comment like, the following information is used: WordPress.com user ID/username (you must be logged in to use this feature), the local site-specific user ID (if the user is signed in to the site on which the like occurred), and a true/false data point that tells us if the user liked a specific comment. If you perform a like action from one of our mobile apps, some additional information is used to track the activity: IP address, user agent, timestamp of event, blog ID, browser language, country code, and device info.

Activity Tracked: Comment likes.

Contact Form

Data Used: If Akismet is enabled on the site, the contact form submission data — IP address, user agent, name, email address, website, and message — is submitted to the Akismet service (also owned by Automattic) for the sole purpose of spam checking. The actual submission data is stored in the database of the site on which it was submitted and is emailed directly to the owner of the form (i.e. the site author who published the page on which the contact form resides). This email will include the submitter’s IP address, timestamp, name, email address, website, and message.

Data Synced (?): Post and post meta data associated with a user’s contact form submission. If Akismet is enabled on the site, the IP address and user agent originally submitted with the comment are synced, as well, as they are stored in post meta.

Google Analytics

This feature is only available to sites on the Premium and Professional plans.

Data Used: Please refer to the appropriate Google Analytics documentation for the specific type of data it collects. For sites running WooCommerce (also owned by Automattic) and this feature simultaneously and having all purchase tracking explicitly enabled, purchase events will send Google Analytics the following information: order number, product id and name, product category, total cost, and quantity of items purchased. Google Analytics does offer IP anonymization, which can be enabled by the site owner.

Activity Tracked: This feature sends page view events (and potentially video play events) over to Google Analytics for consumption. For sites running WooCommerce-powered stores, some additional events are also sent to Google Analytics: shopping cart additions and removals, product listing views and clicks, product detail views, and purchases. Tracking for each specific WooCommerce event needs to be enabled by the site owner.

Gravatar Hovercards

Data Used: This feature will send a hash of the user’s email address (if logged in to the site or WordPress.com — or if they submitted a comment on the site using their email address that is attached to an active Gravatar profile) to the Gravatar service (also owned by Automattic) in order to retrieve their profile image.

Jetpack Comments

Data Used: Commenter’s name, email address, and site URL (if provided via the comment form), timestamp, and IP address. Additionally, a jetpack.wordpress.com IFrame receives the following data: WordPress.com blog ID attached to the site, ID of the post on which the comment is being submitted, commenter’s local user ID (if available), commenter’s local username (if available), commenter’s site URL (if available), MD5 hash of the commenter’s email address (if available), and the comment content. If Akismet (also owned by Automattic) is enabled on the site, the following information is sent to the service for the sole purpose of spam checking: commenter’s name, email address, site URL, IP address, and user agent.

Activity Tracked: The comment author’s name, email address, and site URL (if provided during the comment submission) are stored in cookies. Learn more about these cookies.

Data Synced (?): All data and metadata (see above) associated with comments. This includes the status of the comment and, if Akismet is enabled on the site, whether or not it was classified as spam by Akismet.

Likes

This feature is only accessible to users logged in to WordPress.com.

Data Used: In order to process a post like action, the following information is used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID (on which the post was liked), post ID (of the post that was liked), user agent, timestamp of event, browser language, country code.

Activity Tracked: Post likes.

Mobile Theme

Data Used: A visitor’s preference on viewing the mobile version of a site.

Activity Tracked: A cookie (akm_mobile) is stored for 3.5 days to remember whether or not a visitor of the site wishes to view its mobile version. Learn more about this cookie.

Notifications

This feature is only accessible to registered users of the site who are logged in to WordPress.com.

Data Used: IP address, WordPress.com user ID, WordPress.com username, WordPress.com-connected site ID and URL, Jetpack version, user agent, visiting URL, referring URL, timestamp of event, browser language, country code. Some visitor-related information or activity may be sent to the site owner via this feature. This may include: email address, WordPress.com username, site URL, email address, comment content, follow actions, etc.

Activity Tracked: Sending notifications (i.e. when we send a notification to a particular user), opening notifications (i.e. when a user opens a notification that they receive), performing an action from within the notification panel (e.g. liking a comment or marking a comment as spam), and clicking on any link from within the notification panel/interface.

Protect

Data Used: In order to check login activity and potentially block fraudulent attempts, the following information is used: attempting user’s IP address, attempting user’s email address/username (i.e. according to the value they were attempting to use during the login process), and all IP-related HTTP headers attached to the attempting user.

Activity Tracked: Failed login attempts (these include IP address and user agent). We also set a cookie (jpp_math_pass) for 1 day to remember if/when a user has successfully completed a math captcha to prove that they’re a real human. Learn more about this cookie.

Data Synced (?): Failed login attempts, which contain the user’s IP address, attempted username or email address, and user agent information.

Search

This feature is only available to sites on the Professional plan.

Data Used: Any of the visitor-chosen search filters and query data in order to process a search request on the WordPress.com servers.

Sharing

Data Used: When official sharing buttons are active on the site, each button loads content directly from its service in order to display the button as well as information and tools for the sharing party. As a result, each service can in turn collect information about the sharing party. When a non-official Facebook or a Pinterest sharing button is active on the site, information such as the sharing party’s IP address as well as the page URL will be available for each service, so sharing counts can be displayed next to the button. When sharing content via email (this option is only available if Akismet is active on the site), the following information is used: sharing party’s name and email address (if the user is logged in, this information will be pulled directly from their account), IP address (for spam checking), user agent (for spam checking), and email body/content. This content will be sent to Akismet (also owned by Automattic) so that a spam check can be performed. Additionally, if reCAPTCHA (by Google) is enabled by the site owner, the sharing party’s IP address will be shared with that service. You can find Google’s privacy policy here.

Subscriptions

Data Used: To initiate and process subscriptions, the following information is used: subscriber’s email address and the ID of the post or comment (depending on the specific subscription being processed). In the event of a new subscription being initiated, we also collect some basic server data, including all of the subscribing user’s HTTP request headers, the IP address from which the subscribing user is viewing the page, and the URI which was given in order to access the page (REQUEST_URI and DOCUMENT_URI). This server data used for the exclusive purpose of monitoring and preventing abuse and spam.

Activity Tracked: Functionality cookies are set for a duration of 347 days to remember a visitor’s blog and post subscription choices if, in fact, they have an active subscription.